Plán Přezkoumání

Dokument, popisující přístup, zdroje a harmonogram zamýšlených aktivit přezkoumání. Mimo jiné identifikuje dokumenty a kód k přezkoumání, typy přezkoumání, které mají být užity, účastníky, vstupní a výstupní kritéria, která mají být použita v případě formálních přezkoumání a zdůvodnění jejich volby. Plán přezkoumání je záznamem procesu plánování přezkoumání.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term