Phishing

Pokus získat osobní nebo citlivé informace vydáváním se za důvěryhodnou entitu v elektronické komunikaci.

Present in sylabi

Original definition:  Phishing @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term