Pharming

Bezpečnostní útok určený k přesměrování provozu webové stránky na podvodné webové stránky bez vědomí či souhlasu uživatele.

Present in sylabi

Original definition:  Pharming @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term