Penetrační Testování

Technika testování, jejíž cílem je odhalení bezpečnostních zranitelností (známých nebo neznámých) k získání neoprávněného přístupu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term