Outsourcované Testování

Testování prováděné osobami, které nejsou (fyzicky) umístěny ve stejné lokaci jako projektový tým a nejsou zaměstnanci stejné organizace.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term