Tillförlitlighetstestning

Processen att utföra testning i syfte att bestämma tillförlitligheten hos en programvaruprodukt.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term