Testning Baserad På Ortogonalmatris

Ett systematiskt angreppssätt för testning med hjälp av alla parkombinationer av variabler härledda från ortogonalmatriser. Angreppssättet reducerar antalet av alla kombinationer till alla parkombinationer att testa.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term