Testování Ortogonálního Pole

Systematický způsob testování všech kombinací dvojic proměnných pomocí ortogonálních polí. Významně redukuje počet kombinací proměnných při testování všech kombinací dvojic.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term