Testing Ved Hjelp Av Ortogonale Matriser

Systematisk måte å lage testtilfeller med alle mulige parvise kombinasjoner av input parametere ved å bruke ortogonale matriser. Gir en betydelig reduksjon av antall kombinasjoner for å teste alle parvise kombinasjoner.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term