Testingens Uavhengighet

Atskillelse av ansvar som bidrar til at testingen blir objektiv.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term