Testonafhankelijkheid

Scheiding van verantwoordelijkheden, hetgeen bijdraagt aan de objectiviteit van het testen.

Present in sylabi