Oberoende Testning

Separation av ansvar, vilket säkerställer att man uppfyller kravet på en objektiv testning.

Present in sylabi