Noggrannhetstestning

Den testaktivitet som ska säkerställa noggrannheten hos en programvaruprodukt.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term