Testování Přesnosti

Proces testování za účelem zjištení přesnosti softwarového produktu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term