Malware

Programvara som är avsedd att skada ett system eller dess komponenter.

Present in sylabi

Original definition:  Malware @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term