Ondsinnet Programvare

Programvare som har til hensikt å skade et system eller dets komponenter.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term