Opererbarhet

Et programvareprodukts evne til å muliggjøre for brukeren å benytte og styre det.

Present in sylabi

Original definition:  Opererbarhet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term