Skadevare

Programvare som har til hensikt å skade et system eller dets komponenter.

Present in sylabi

Original definition:  Skadevare @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term