Kvalitetskontroll

De operativa tekniker och aktiviteter som ingår som en del i kvalitetshantering och som fokuserar på att uppfylla kvalitetskrav.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term