Kvalitetskontrol

De driftteknikker og -aktiviteter der er en del af kvalitetsstyring, og som fokuserer på at kvalitetskravene bliver opfyldt.

Present in sylabi

Original definition:  Kvalitetskontrol @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term