Kodgren

Ett basblock i ett program som kan väljas för exekvering där en av två eller flera alternativa exekveringsvägar är möjliga, t.ex. case, jump, goto och if-then-else.

Present in sylabi

Original definition:  Kodgren @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term