Forgrening

En basisblokk i et program som kan bli valgt for utføring basert på en programkonstruksjon der en av to eller flere alternative programveier er tilgjengelig, for eksempel case, jump, go to, if-then-else.

Present in sylabi

Original definition:  Forgrening @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term