Gałąź

Przeniesienie sterowania z miejsca w kodzie będącego instrukcją decyzyjną do innego miejsca w kodzie.

Present in sylabi

Original definition:  Gałąź @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term