Felrapport

Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.

Present in sylabi

Original definition:  Felrapport @ISTQB Glossary