Raport O Defekcie

Dokumentacja wystąpienia, charakteru i statusu usterki.

Present in sylabi