Avviksrapport

Et dokument som rapporterer hvilken som helst feil i en komponent eller et system.

Present in sylabi

Original definition:  Avviksrapport @ISTQB Glossary