Fasinneslutning

Den procentuella andelen av defekter som eliminerats i samma fas av programvarans livscykel där de uppstod.

Present in sylabi

Original definition:  Fasinneslutning @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term