Fasebegrenset Feilprosent

Prosentandelen av feil som blir rettet i den samme fasen i programvarens livssyklus som de ble introdusert i.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term