Odstranění Ve Stejné Fázi

Procento defektů, které je odstraněno ve stejné fázi životního cyklu softwaru, ve které byly tyto defekty nalezeny.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term