Faktiskt Resultat

Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)

Present in sylabi