Rzeczywisty Rezultat

wytworzone/zaobserwowane zachowanie się modułu lub systemu, podczas gdy ten moduł lub system jest testowany.

Present in sylabi