Dagligt Bygge

En utvecklingsaktivitet där ett komplett system kompileras och länkas varje dag (oftast nattetid). Ett dagligt bygge möjliggör tillgång till ett konsekvent system där alla de senaste ändringarna ingår.

Present in sylabi

Original definition:  Dagligt Bygge @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term