Startbetingelse (Tilstand)

Tilstanden af et testelement og dets miljø som kræves før afviklingen af testcases startes.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term