Forutsetninger

Betingelser i omgivelsene og tilstanden som må være oppfylt før komponenten eller systemet kan bli utført med en bestemt test eller samling tester.

Present in sylabi

Original definition:  Forutsetninger @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term