Warunek Wstępny

Wymagany stan elementu testowego i jego środowiska przed wykonaniem przypadku testowego.

Present in sylabi

Original definition:  Warunek Wstępny @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term