Vstupní Podmínka

Požadovaný stav položky testování a jejího prostředí před provedením testovacího případu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term