Formelt Review

Et review som følger en defineret proces med et formelt dokumenteret output.

Present in sylabi

Original definition:  Formelt Review @ISTQB Glossary