Audit

En uafhængig evaluering foretaget af tredjepart for at vurdere om softwareprodukter eller processer overholder specifikationer, standarder, kontrakter eller andre kriterier.

Present in sylabi

Original definition:  Audit @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term