Application Programming Interface

En type interface hvorigennem en komponent eller et system kan udveksle information med en formelt definerede struktur

Present in sylabi

Recommend more content related to this term