Application Programming Interface

Een koppelingstype waarbij de betrokken componenten of systemen informatie uitwisselen in een gedefinieerde formele structuur

Present in sylabi

Recommend more content related to this term