Afgrænset Tilstandstest

En black-box testteknik der gør brug af et tilstandsdiagram eller en tilstandstabel til at udlede testcases der evaluerer om testelementet tillader afvikling af valide tilstandsovergange og blokerer for ugyldige tilstandsovergange.

Present in sylabi