Testowanie Przejść Pomiędzy Stanami

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są zaprojektowane tak, by wykonywać elementy modelu przejścia stanów.

Present in sylabi