Vedoucí Testování

Osoba, která u velkých projektů reportuje manažerovi testování a je odpovědná za projektový management konkrétní úrovně testování nebo určitého souboru testovacích činností.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term