Tester Prowadzący

W większych projektach osoba, która raportuje do kierownika testów i jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem w zakresie określonego poziomu testów lub określonych czynności testowych.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term