Úložiště

Míra, do které jsou příslušné druhy zdrojů a jejich množství využívány produktem nebo systémem v situaci, kdy produkt nebo systém plní svou funkci za stanovených podmínek.

Present in sylabi

Original definition:  Úložiště @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term