Ressursbruk

Et programvareprodukts evne til å bruke passende mengder og typer av ressurser, for eksempel minne, diskplass eller prosessortid.

Present in sylabi

Original definition:  Ressursbruk @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term