Składowanie Danych

Stopień, w jakim ilości i rodzaje zasobów używanych przez produkt lub system spełniają wymagania podczas wykonywania jego funkcji.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term