Ressursbrukstesting

Prosessen med å teste for å måle ressursbruken til et programvareprodukt.

Present in sylabi