Systémové Integrační Testování

Úroveň testování zaměřená na interakce mezi systémy.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term