Systemintegrasjonstesting

Testingen av integrasjonen av systemet med sin omgivelse, for eksempel eksterne programmer.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term